Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


 

április 8.

magyar irodalom – Fazekas: Lúdas Matyi – negyedik levonás

 

 1. Hallgassátok meg ( 25’30-túl végig), közben kövessétek (OK.218.o.) a mű záró levonását!  https://www.youtube.com/watch?v=w_3u91X9tpI
 2. Oldjuk meg a munkafüzet 97/1,3 feladatát!
 3. SZORGALMI: MF 97/4.

MUNKÁTOKAT FÉNYKÉPEZZÉTEK LE, ÉS KÜLDJÉTEK EL!

 

 

magyar nyelvtan

 

 1. Ismételjétek át a füzetből a melléknévi igenveket! (Ne feledd: ige a szótövük és a milyen kérdésre válaszolnak)
 2. Gyakoroljunk a MF. 129/1a, 130/3, 131/4,5a, 132/1 és 133/3 feladatok megoldásával!
 3. Ellenőrizzétek pipálással megoldásaitokat!

129/1:kiváló, megtalálható,élő, korhadó, élő, zöldellő

 1. folyamatos mnv-i igenevek

      130/3: zöldellő fa, szundikáló nagyi, suttogó lány, mosolygó fiú,  nevető diák

131/4a: elpusztított, rágó, termelődő  b) mnévi igenevek  c) folyamatos: élő, termelődő, rágó  befejezett: épített, elpusztult

131/5a: talált, festett, elmesélt – a)befejezett mnévi igenevek

132/1: elpiszkolódott, tikkadt, duzzadt, hervadó, szakadt

 1. Összegzésképp ajánlom kisötösre az alábbi feladatot:

https://learningapps.org/4889790

 

HÁZI FELADAT A TAVASZI SZÜNETRE MELYET ÁPRILIS 20-RA KÉREK MEGOLDANI, ELKÜLDENI: irodalom munkafüzet 98. oldal végig, nyelvtan TK. 141/T.38 másolása

 

MINDENKINEK KELLEMES TAVASZI SZÜNETET, SZÉP ÜNNEPET KÍVÁNOK! VIGYÁZZATOK MAGATOKRA!

 

április 7.

magyar nyelvtan – A melléknévi igenév 1.

 

 1. A mai órán újabb szófajt tanulunk és annak 3 fajtáját: a neve melléknévi igenév, fajtái: befejezett, folyamatos, beálló!

Írjuk fel a füzetbe a következő mondatokat, egészítsétek ki őket igével!

A fiú a szobájában tegnap leckét …… .A fiúk tegnapelőtt ……. egy jó filmet. Apu tegnap este újságot ……... .

 1. A megoldások: ÍRT, MEGNÉZETT, OLVASOTT.

A füzetbe képezzünk mellékneveket az igékből! MILYEN LECKE? – a megírt lecke; MILYEN FILM? – a megnézett film; MILYEN ÚJSÁG? – az olvasott újság

 

SZABÁLY (füzetbe): A befejezett melléknévi igenév igéből képzett  (-t, -tt ezek a képzői) melléknév (kérdése: milyen?), mely a MÚLTra vonatkozik. pld. a kiürített kosár, az elvágott fa, a megvásárolt toll

 

 1. A következő mondatokat egészítsétek ki igékkel: Az utasok éppen buszra ….. . Kati a konyhában levest …..  . 
 2. A megoldások: VÁRNAK, FŐZ.

Képezzünk mellékneveket az igékből: MILYEN UTASOK? – a váró utasok; MILYEN KATI? – a főző Kati

 

SZABÁLY (füzetbe): A folyamatos melléknévi igenév igéből képzett  (-ó, -ő ezek a képzői) melléknév (kérdése: milyen?), mely a JELENre vonatkozik. pld. a siető fiú, a játszó kutya, a rohanó idő

 

 1. A következő mondatokat egészítsétek ki! A leckéket a tanároknak be kell …. . A filmeket meg fogom …… .
 2. Megoldások: ADNI, NÉZNI.

A füzetbe képezzünk mellékneveket az igékből! MILYEN LECKÉK? – a beadandó leckék; MILYEN FILMek? – a megnézendő filmek;

 

SZABÁLY (füzetbe): A beálló melléknévi igenév igéből képzett  (-andó, -endő ezek a képzői) melléknév (kérdése: milyen?), mely a JÖVŐre vonatkozik. pld. az elvégzendő munka, az olvasó lány

 

 1. Olvassátok el 3x, memorizálátok a 3 szabályt a füzetből! Ezután készítsetek egy 3 oszlopból álló táblázatot a füzetbe, az egyik fölé írjátok: befejezett melléknévi igenév –t, -tt, a másik fölé folyamatos melléknévi igenév –ó, -ő és a harmadik fölé beálló melléknévi igenév –andó, -endő! Írjátok a megfelelő oszlopba az alábbi szavakat, húzzátok alá csak a melléknévi igeneveket színessel:

az elolvasandó mű, a tanuló fiú, a keresendő példa, a kapott ajándék, a verekedő diák, a kért pénz, a várt vendég, az öregedő falu, az adandó alkalom,a hozott étel, a megszívelendő tanács, a dolgozó méhek

 

A FÜZETBE ÍRTAKAT LEFOTÓZVA KÜLDJÉTEK EL!

április 6.

magyar irodalom – Fazekas: Lúdas Matyi - harmadik levonás

 

 1. Hallgassátok meg (17’20 – 25’30), közben kövessétek (OK. 211.o.) a mű folytatását! https://www.youtube.com/watch?v=w_3u91X9tpI
 2. Oldjuk meg az ehhez tartozó munkafüzeti feladatokat: 96.o.
 3. Ellenőrizzétek megoldásaitokat!

96/1: hasonlóság: álruha, megkötözés, a szolgák átverése stb.

különbség: másik helyszín és szerep

96/2: ifjú helyett öreg, sok helyett kevés, harmadszor helyett másodszor

96/3: szekerce, koszperd, bőrbugyogó, paróka, mente

96/4: jó ideig, képzettség nélküli gyógyító, gyógyítással is foglalkozó borbély, orvos, sebész

A MEGOLDOTT, KIJAVÍTOTT MUNKÁT LEFÉNYKÉPEZVE KÜLDJÉTEK EL!

április 1.

magyar irodalom – Fazekas: Lúdas Matyi – második levonás

 1. Az Egri csillagok TZ. értékelése: 13-an kitöltötték határidőig a feladatlapot, ketten nem ( 1-es), 1 fő felmentett. Ezek alapján hárman kaptak 5-öst, hárman 4-est, egy 3-as, négyen 2-est, és három 1-es született. A dolgozat átlaga: 2,7. Reálisnak értékelem. A témazáró további kitöltési lehetőségét 30-án lezártam. Nyissátok meg újra a feladatlapot, és ellenőrizzétek a megoldásokat: https://docs.google.com/forms/d/1KzY0ooa_iA5ISylGqpZn3gGj3Loyi_J4OJ4-FVVvyVA/edit

1. C, 2.C, 3.C, 4.A, 5.C, 6.A, 7.B, 8.B, 9.A, 10.C, 11.C, 12.B, 13.C, 14.A, 15.C, 16.B, 17.A, 18.C, 19.A, 20.C, 21.C, 22.A, 23. B

 

 1. Hallgassuk meg, közben olvassuk a tanult mű második levonását az OK. 205. oldalon és az alábbi linken a 8’12-17’20-ig!
 2.  
 3. Oldd meg a MF. 94/1,2,3 és a 95/5,6,7 feladatait!
 4. Ellenőrizd megoldásaid:

94/1: hol? mivel? hogyan? milyen?94/2: 3

94/3: a) Matyi nézegette a farakást; Matyi; a kastélynál

b) Döbrögi, szolgáihoz, erdő, matyi megverte, a kastélyba

95/5: plajbász – ceruza, instálja – esedezve kéri, azonba – nyomban, guba – durva felsőkabát, hajtsák meg – nézzék át

95/6: Aki tanul, halad, aki lusta, marad. Tanult ember nem pottyan az égből. Ismétlés a tudás anyja.95/7: kastély, husáng, tölgy

magyar nyelvtan

 1. Nézzétek át, amit a főnévi igenévről tanultunk, majd gyakoroljuk a  tanultakat! Feladatok: MF. 127/1,3, 128/4,5,7
 2. Ellenőrizd megoldásaidat!

127/1: (mit csinálni?)lépni, szólni, menni, kenni, szórni, kérni, nézni, mérni, fonni, lenni, várni, halászni, jönni, hinni, bánni

127/3: a) főnévi igenevekb) neked, neked, nekik, általánosító alak

128/4: köszönnöm, tanulnod, tanulnia, köszönnünk, köszönniük

128/5: A főnévi igenév ragjai megegyeznek a főnév birtokos személyjeleivel

128/7: menni, fennem, fonni, bánni.

 1. https://learningapps.org/2126720

 

március 31.      Az igenevek

 1. Kedves Gyerekek! Új szófajt tanulunk, amelyről  még nem hallottatok! Az alábbi vázlatot írjátok le a füzetbe, tanulmányozzátok és tanuljátok meg!

---------------------------------------------------------------------------------------

 1. FŐNÉVI IGENÉV

füzetbe:   kérdése: MIT CSINÁLNI? pld. enni, inni, várni, nézni stb. ( NEM IGE!!)

A –ni toldalékkal képezzük. A főnévi igenév ragozható (ebben segít a ’kell’ige):

enni (kell)

E/1:  (nekem) ENNEM (kell)

E/2: (neked) ENNED (kell)

E/3: (neki) ENNIE (kell)

T/1: (nekünk) ENNÜNK (kell)

T/2: (nektek) ENNETEK (kell)

T/3: (nekik) ENNIÜK (kell)

FIGYELEM! Kerüljük a „nekem enni kell”, „neked inni kell”, neki „írni kell” stb.

Ehelyett szebben szól, ha ragozzuka főnévi igenevet: ennem, innod, írnia stb.

ÉRDEKESSÉG: A főnévi igenévnek vannak igei és főnévi tulajdonságai is! Mik azok? Igei az, hogy igéből képezzük. Főnévi pedig az, hogy a ragjai –nagyrészt -  megegyeznek a főnevek birtokos személyjeleivel! Nézzük csak: az én tűm, a te tűd, az ő tűje, a mi tűnk,  ti tűtök, az ő tűjük.

 1. A mai tananyagot olvassátok el a TK. 95. oldalán is!
 2. Ha sikerült megértenetek (jéé! ez is egy ragozott főnévi igenév!!!) az új anyagot, gyakoroljuk! Másold le a TK. 140/T.37. szöveget és húzd alá a főnévi igeneveket! Vigyázz!!! Ne feledd  a kérdését: mit csinálni?
 3. Ellenőriz megoldásod: sütni, segíteni, vásárolni.

Biztosan néhányan aláhúzták a megköszöni szót. Vigyázz! Arra úgy kérdezünk, mit csinál?, nem mit csinálni?, ezért az IGE!

 1. A vázlatot a tollbamondás szövegével lefényképezheted, és elküldheted kisötösért!

március 30.

magyar irodalom – Fazekas: Lúdas Matyi – első levonás

 1. Kedves gyerekek! Új témakörünk cmíe: „Hős harc az élet és megélni szép”. Hősökről fogunk tanulni. Az első népi hős, aki szembe mert szállni a dúsgazdag, igazságtalan, zsarnok nagyúrral: Lúdas Matyi. Az ő történetét már ismeritek, de most egy régi magyar nyelven, Fazekas Mihály által írt változatot kell megismernünk. Kérlek titeket, hogy hallgassátok is és kövessétek a könyv 199. oldalán, mert mai gyerekeknek nehéz a nyelvezete! Ezt nyissátok meg, és hallgassátok meg 8’12”-ig!
 2.  

 

 1. Oldjátok meg a munkafüzet 91/2, 92/3,4,5 és a 93/6,8 feladatokat!
 2. Ellenőrizzétek megoldásaitokat:

91/2: A falu végén nézte a társait – lusta, tudatlan, tájékozatlan

A vásárban – szembeszállt Döbrögivel – pimasz, bátor, vakmerő

Döbrögi kastélyában – ácsnak öltözött – leleményes, furfangos

92/3:a) …. odaadta a libáit; b) …adja neki a libáit.c) … engedetlen volt.

d) … újra megverette.

92/4: 1-3, 2-1, 3-2

92/5: tunya (d) élet, fót (c ) lúd, minden (f) süvegelte, dalmahodó (a) hegyek, annyányi (b) libái, körmön font (e) ostor

93/6: liba, hattyú, gágogni, disznót, lúd

93/8: kacagány, korsó, hordó

Küldd be fényképen munkáid, hogy összegyűjtsd a nagy ötöshöz szükséges négy kisötöst!

 

március 25.

magyar irodalom – Témazáró dolgozat

Végezd el az alábbi link alatt szereplő feladatokat, majd küldd el a megoldásaidat március 30-ig! Figyelem! A feladatsort legfeljebb KÉTSZER próbálhatod meg kitölteni, tehát mindenkinek az első két próbálozása közül a legjobb eredményűt veszem figyelembe!

https://docs.google.com/forms/d/1KzY0ooa_iA5ISylGqpZn3gGj3Loyi_J4OJ4-FVVvyVA/edit

magyar nyelvtan

A Névszók. című témazáró értékelése, javítása

Kedves Gyerekek! A témazárót mindenki megírta: elégtelen nem lett, elégséges 4 fő, közepes 3 fő, jó 5 fő, jeles: 3 fő. A dolgozat átlaga: 3,4. A hozzáállásotok dicséretes volt, az eredmény pedig lehetett volna sokkal jobb, ha egyesek komolyabban veszik!

Pillantsunk bele újra a feladatsorba – immár a helyes megoldások segítségével:

https://docs.google.com/forms/d/1zZ4BJSwrQnqhYlWO5sY-0mDHqVXQBHONxppRRrXZJIQ/edit

 1. ige   2. névmás   3. 1-jén    4. rejtélyes  5. Kossuthtal   6. Kiss-sel   7. 2020. márc. 18.

8. felsőfok9. 2014 őszén10. fel-e-let11. Adriai-tenger12. Kossuth tér

13. Csillag étterem14. kettőezer-húsz15. irtokos16. határozatlan17. ilyen

18. szt+kh.+jel+rag19. szt+képző+kh+rag 20. birtoktöbbesítő jel 21. birtokjel

március 24.

Oldjátok meg az alábbi linken található feladatot, majd küldjétek el ellenőrzésre!

https://docs.google.com/forms/d/1Fec8yKuLd4LbpCIGpHgZBa4URLsDcYOf7IXEhA0AdrY/edit

március 23. – Összefoglalás

Kedves gyerekek! Elértünk az Egri csillagok tanulásának végéhez, ma összefoglaljuk, mit kell átnéznetek a szerdától írható online témazáróhoz! Javaslom, hogy az olvasókönyv 160-174. –ról keressétek ki, húzzátok alá az alábbi kérdésekre a válaszokat! Akinek szükséges, le is írhatja, de ez nem kötelező!

 1. Mikor írta az író ezt a regényét?
 2. Melyik században játszódik a cselekmény, mennyi idő eseményeit meséli el a mű?
 3. Mi a műfaja?
 4. Milyen helyszíneket járt be Gárdonyi a regény megírása előtt?
 5. Milyen műveket olvasott a történelmi kor tanulmányozásához?
 6. Mi a regény öt fejezetének címe?
 7. Milyen főbb eseményeket említ a 165. oldal?
 8. Kik a regény főbb szereplői? Mi a szerepük a regényben?
 9. Említs két tárgyat, melynek fontos szerepe volt a műben!
 10. Másold le a füzetbe az eskü szövegét a 168. oldalról!

 

Ha tehetitek, nézzétek meg az olvasott regény filmváltozatát:

https://videa.hu/videok/film-animacio/egri-csillagok-1968-felujitott-gardonyi-geza-WqlOJUOFL1QK5z0M

március 18.

magyar irodalom

Munkafüzet: 78/2,3-79. oldal feladatait oldjuk meg a mai napon!

Miután megoldottátok, ellenőrizzétek:

78/2: Hol terem a magyar vitéz?, Oda Buda!, A rab oroszlán, Eger veszedelme, Holdfogyatkozás.

78/3: 3,4,5,2,1

79/4:  2,2,2,2,1

79/5: c,a,a,a,b

Mindenkit megdicsérek, aki eddig elküldte az olvasmánynaplóját! Figyelem! Azok a tanulók, akik ezen vagy a jövő héten kerültek volna sorra kiselőadásukkal! A megírt olvasmánynaplókból kérek legfeljebb 5 oldalt lefényképezni, és a bunytam@gmail.com ímélcímre vagy messengeren eljuttatni hozzám ellenőrzésre! Határidő: március 25.

 

magyar nyelvtan

Oldd meg az alábbi feladatot, és küldd el javításra március 24-ig!

https://docs.google.com/forms/d/117ItX6w9DIbCoIcFUXacN5B54Bp64HAuyuystDz7bBA/edit

 

március 17.

magyar nyelvtan

Témazáró dolgozat

Oldjátok meg a következő feladatsort, a megoldást legkésőbb március 24-ig küldjétek el!

https://docs.google.com/forms/d/1zZ4BJSwrQnqhYlWO5sY-0mDHqVXQBHONxppRRrXZJIQ/edit

Jó munkát kívánok!

március 16.

magyar irodalom

6. osztály

Gárdonyi: Egri csillagok

 

 1. Elevenítsétek fel a regény ötödik részének tartalmát!

Segítség: https://www.youtube.com/watch?v=FB2J1aIhV9o vagy https://olvasonaplopo.eu/gardonyi-geza-egri-csillagok-otodik-resz-holdfogyatkozas-olvasonaplo/

 1. Oldjátok meg a munkafüzet 77. oldalát! ( a helyes megoldásokat a következő órán kapjátok meg, hogy ellenőrizhessétek)
 2. Gyakoroljatok a regény cselekményével, szerkezetével kapcsolatos interaktív feladatokat az alábbi oldalon:

https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/magyar-nyelv-es-irodalom/irodalom/irodalom-6-osztaly/a-mu-cselekmenye-es-szerkezete/az-egri-csillagok-cselekmenyenek-gyakorlasa

Figyelem! Azok a tanulók, akik ezen vagy a jövő héten kerültek volna sorra kiselőadásukkal! A megírt olvasmánynaplókból kérek legfeljebb 5 oldalt lefényképezni, és a bunytam@gmail.com ímélcímre vagy messengeren eljuttatni hozzám ellenőrzésre! Határidő: március 25.

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.
 

 


Statisztika

Online: 1
Összes: 93002
Hónap: 985
Nap: 12