Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


6. osztály

20200529_082038.jpg

MÁJUS 27.

NYELVTAN

Év végi ismétlés: névszók (2.)

Nézd meg az alábbi filmeket!

https://www.youtube.com/watch?v=a-lnyAtE1-k

https://www.youtube.com/watch?v=plGsvpjp6Qw

https://www.youtube.com/watch?v=73tQF4OV3Bo

SZORGALMI: MF. 154/4 és 158/1,2

IRODALOM

Témazáró dolgozat

https://docs.google.com/forms/d/1nrONdX-6n1j6xw_sRxzkMkxonfts10zFIL2eFyfFoDs/edit

Határidő: június 1.

MÁJUS 26.

NYELVTAN

Év végi ismétlés: névszók (1.)

 1. Oldd meg az alábbi szövegértés feladatot péntekig!

https://docs.google.com/forms/d/1J7vaRCwSFgzj8cdrBnJZrqNo-6v64AS-9l_72FjSmW4/edit

 1. Nézd meg az alábbi filmet: https://www.youtube.com/watch?v=ShrSupjv1hM

 

MÁJUS 25.

IRODALOM

Összefoglalás

Olvasd el és kövesd az alábbi link alatt található képsor utasításait!

https://docs.google.com/presentation/d/1yiyBR2sNHzEF6UnU85n0-21IOdFopq9iYzQncIjMWOs/edit#slide=id.p

 

MÁJUS 20.

IRODALOM

Stevenson: A kincses sziget

Nézd meg a műből készült rajzfilmet hétfőig, majd a füzetbe az óraszám és a cím felírása után jegyezd le a szereplőket! FIGYELEM! A film 46 perces, és aki nem tudja megnézni, olvassa el a könyv 245-248. oldalán található ismertetőt erről a kalandregényről! https://www.youtube.com/watch?v=jT6IrfT0cuw

NYELVTAN

Év végi ismétlés: igék

Nézd meg az alábbi két rövid filmet az igékről (írni nem kell)

https://www.youtube.com/watch?v=bLlJww-YL1g

https://www.youtube.com/watch?v=7HB8OH1H_4M

Aki nem teheti, olvassa el a Tk:34-44. oldalát!

MF: 153/1,2a, és 154/3

--------------------------

MÁJUS 18.

IRODALOM

Scott O’Dell: A kék delfinek szigete

 1. Írd fel a mai óraszámot, címet!
 2. Olvasd el az OK. 251. oldalán lévő ismertetőt az íróról!
 3. Olvasd el a mű tartalmát az OK. 249-250. oldalán, és jegyezd fel a füzetbe, hol, mikor játszódik ez a kalandregény, majd sorold fel a a megismert szereplőket! Indokold meg, miért nevezhető hősnek Won-a-pa-lei! Munkádat kisötösért küldd el lefotózva!

MÁJUS 13.

NYELVTAN

A párbeszéd

Olvasd el a TK. 115 – 116. oldalán található anyagot, és húzzátok alá, mi újat tudtatok meg a párbeszédről!

IRODALOM

66. óra

Defoe: Robinson

 

 1. Nézd meg hétfőig a mai óra anyagából, Defoe 1719-ben írt regényéből készült filmet:

https://videa.hu/videok/film-animacio/robinson-crusoe.-1997-WJJRTJZL1sv2MZbP

Akinek nem áll módjában megnézni, tanulmányozza az OK. 240-244. oldalán leírt ismertetőt!

 1. A füzetbe írd fel az óraszámot, címet, majd a film vagy az olvasás után írd le, mit nevezünk kalandregénynek (265.o.) illetve robinzonádnak (267.o.)! Ezután írd le röviden, hogy tetszett a film/olvasmány! Munkádat küldd el hétfőig!

 

MÁJUS 12.

NYELVTAN

A módosítószók

 

(füzetbe)MÓDOSÍTÓSZÓK: szófaj, olyan viszonyszavak, melyek módosítják egy szó, mondat jelentését.

Oldd meg a MF. 151/1 feladatát!

Ellenőrzés: 151/1: kérdőszó: 1,8,10 állítószó: 2,13, 16, 18,19, 20 tagadószó:3,4,7,11,15,17 óhajtószó: 5,14 határozatlanságot kifejező: 6,9,12,16

Feladat: Másold le a TK. 141/T.43 szövegét, húzd alá benne a módosítószavakat, majd küldd el!

 

MÁJUS 11.

IRODALOM

Lázár: Az asszony

 1. Ma egy olyan novellát olvasunk, mely hazánkban, az 50-es években, a Rákosi-rendszerben játszódik, amikor minden embert megfélemlítettek, és – akit rábírhattak – árulásra, besúgásra ösztönöztek, kényszerítettek. Olvassátok el az OK.236 – 238. oldalán lévő novellát! Az olvasás során figyeld meg, ki nevezhető HŐSnek a történetben!
 2. Írd fel a füzetbe az óraszámot, címet, majd válaszolj a kérdésekre:
 1. Szerinted ki nevezhető hősnek, miért ebben a történetben?
 2. A Bibliában melyik asszonynak kellett menekülnie gyermekével?

Válaszaid kíváncsian várom lefotózva!

 

MÁJUS 6.

66. óra – A viszonyszók: az igekötők, a segédigék

 

 1. Az alábbi vázlatot írd a füzetbe és tanuld meg!

IGEKÖTŐ: az igéhez tartozó szófaj, módosítja a jelentését pld. be, ki , meg , el stb.

SEGÉDIGE: a VOLNA és a jövő idejű igelakban a FOG szavak (pld. írni fog)

 1. Oldd meg a MF. 145/1,2 feladatát! FIGYELJ! A betűrendbe soroláskor a=á, o=ó stb.!
 2. Ellenőrzés:

145/1:abba, agyon, alá, át, be, bele, benn, egybe, együtt, el, elé, ellen, előre, fel, fenn, félre, felül, hátra, haza, hozzá, ide, ketté, ki, körül, külön, le, meg, neki, oda, össze, rá, széjjel, szembe, szerte, szét, tele, tünkre, tova, tovább, túl, újjá, újra, végbe, végig, vissza

145/2:

A: Ha az igekötő az ige előtt áll, egybe írjuk vele.

B: Ha az igekötő az ige mögött áll, külön írjuk tőle.

C: Ha az igekötő és az ige közé egy harmadik szó kerül, mindhármat külön írjuk.

MÁJUS 05.

NYWLVTAN

 

65. óra – A viszonyszók: névelő, névutó, kötőszó

1. Az alábbi vázlatot írd a füzetbe és tanuld meg!

Viszonyszók: szófajok, melyeknek önálló jelentésük nincs, csak másik szóval.

Ezek: névelő, névutó, kötőszó, igekötő, segédige, módosítószó.

NÉVELŐ: - határozott: a, az  pld. A kutya ugat.

                               -határozatlan: egy pld. Egy kutya ugat.

NÉVUTÓ: főnév mögött áll, kifejezhet helyet (honnan? hol? hová?) ( az ágy alatt, a pad alá..),

 időt (mióta? mikor? meddig?) ( kedd óta, ebéd előtt..) és egyéb körülményt (hogyan?) ( apu nélkül, anyu szerint…)

KÖTŐSZÓ: két szót vagy tagmondatot köt össze. pld. és, de, vagy, ugyanis, azaz stb.

2. Oldd meg a MF. 143/4,5 és a 144/7 feladatát!

3. Ellenőrizd:

143/4: alatt – lehet hely is, idő is (hol? a pad alatt; mikor? – óra alatt), alól, alá– hely, között – hely is, idő is, közül, közé, mögött, mögül, mögé – hely, nélkül, szerint, helyett – egyéb, kezdve, óta, múlva, hosszat, közben– idő, át, keresztül, után – hely is, idő is, fogva – egyéb és idő ( orránál fogva és kezdettől fogva), gyanánt, kívül – egyéb (magamon kívül - vigyázz! ez nem AZ a hol?-  kívül, mert annak van önállóan is jelentése, de mint viszonyszó csak másik szóval állhat)

143/5:  felett – fölé – felől; mögött – mögé – mögül; előtt – elé – elől (nem elöl!); mellett – mellé – mellől

144/7: tt,tt,ll-tt,ő,ll,ü,t,ü,ó,ü,ő,tt,tt,t,ll,tt,tt,ü

 

MÁJUS 04.

ELBESZÉLÉS ÍRÁSA JELLEMZÉSSEL

HATÁRIDŐ: MÁJUS 7.

A mai napon irodalomból, nyelvtanból is a házi feladat ugyanaz: II. IRODALMI DOLGOZAT (elbeszélés jellemzéssel).

Emlékeztető:

elbeszélés. valós történet, kevés szereplő, helyszín, rövid idő jellemzi.

5 bekezdésből áll: bevezetés kb 2-3 mondat (kikkel, hol, mikor történik?), bonyodalom kezdete (1-2 mondat): első történés; bonyodalom kibontakozása (kb. 10 mondat): a történet elmesélése – jellemzéssel, párbeszéddel (lehet ez személy-, állat-, növény, tárgy-, folyamat- vagy térleírás), tetőpont (2-3 mondat). kiderül a történet izgalma, a főhős sorsa eldől, megoldás (1-2 mondat): utalás a főhős jövőjére vagy valami tanulság.

 

FIGYELEM! MUNKÁDRA KÉT PIROS JEGYET KAPSZ: HELYESÍRÁS, TARTALOM!

 

Címválasztási lehetőségek:

 1. Az én hőstettem
 2. Megvédtem  a barátom/barátnőm
 3. Ez történt velem, Kuckó királlyal
 4. Én, Bornemissza, a hős
 5. A bosszúm Döbrögin

 

MUNKÁDAT LEGKÉSŐBB MÁJUS 6-ÁN KÜLDHETED BE, SZOMBATON – VASÁRNAP JAVÍTOM, OSZTÁLYOZOM! AZ ALÁBBI ŰRLAPRA GÉPELD LE:

https://docs.google.com/forms/d/1Qp6pAQeH5PHYB7FaUr2XjjfmdmvePD3OGOrDl29Vwlo/edit

 

JÓ MUNKÁT!

 

 

ÁPRILIS 28.

NYELVTAN

A határozószók 2.

 

 1. Ellenőrizd a 136/10 feladatot!

hely: 1, 4, 5, 6, 7, 12, 13,20idő: 2, 4, 10, 11, 15, 18,egyéb: 3, 8, 9, 13, 14, 19, 21

 

 1. Oldd meg a MF 137/1,2 feladatokat!
 2. Ellenőrizd!

137/1: zz-bb, bb-bb, lly-zz, zz-ss, ggy-jj

137/2: du – gig, ki – mond-dot-tan, meg-le-he-tő-sen, men-ten, szín-ül-tig, ú-jab-ban, ú-jó-lag, új-ra, u-tol-já-ra

 

HF: MF. 138/4,5a – ezt kérem beküldeni!

ÁPRILIS 27.

IRODALOM

61. óra

Móra: Kuckó király

 

 1. Olvassátok el az OK. 230-233. oldalán található novellát!
 1. Írd fel a füzetbe az óraszámot, címet, és másold le az OK. 234/9-ról a novella cselekményvázlatát!

Április 22.

NYELVTAN

magyar nyelvtan 6.o.

A határozószók 1.

 1. Új szófajt tanulunk:

 HATÁROZÓSZÓK: általában toldalék nélkül fejezik ki a cselevés helyét (hol?), idejét (mikor?), módját (hogyan?). Ezek alapján a fajtái: helyhatározószó, időhatározószó, módhatározószó (vagy egyéb körülményt kifejező határozószó).

 1. Oldd meg a Mf. 134/1,2 és 135/5,6 feladatatait!
 2. Ellenőrizd!

134/1: elöl – hely, együtt – egyéb, egykor – idő, egyszerre – egyéb vagy idő, egyúttal – egyéb, előre – hely, egyként –egyéb, egymagában – egyéb, egyelőre – idő

134/2: utóbb, innen, porrá, meddig, itt, lássék, főre, oda, kívül

135/5: i, u, u, ő, ü, ü, u, ú, í ű,uü, ü, ü, i i, i, ő, ö ő, ő

135/6: hátul, lent, alul, közel, fenn, onnan, későn, délelőtt, bent, éjszaka, tavaly, kinn, úgy, külön, sehol

 

HF: 136/10 – ezt kérem beküldeni! (számozással is megoldhatod!) Jó munkát!

IRODALOM

60. óra

Dávid és Góliát története

 

 1. A mai órán egy bibliai hősről, a gyenge, fiatal, vézna művészlélek Dávidról olvasunk, hogy szállt szembe és győzte le a rettegett óriás méretű, erős katonát, Góliátot! Olvasd el figyelmesen az OK. 227-228. oldalán a történetet!
 2. Oldd meg a MF. 100/1,2. feladatát!
 3. Ellenőrizd  a megoldott feladatokat:

100/1: a) oroszlán, medve, bronzsisak, parittya, fegyverhordozó, kard, dárda, lándzsa

b) Dávid, Góliát, Izrael, Saul, homlok, patak, páncél, sereg, bátorság, csatasor, öltözék

100/2: 1. Mivel indult útnak Dávid? 2. Kivel állt ki Dávid párviadalra? 3. Milyen az, aki nem fél semmitől?4. Kik támadták meg Palesztinát? 5. Ki volt Saul király fegyverhordozója? 6. Hogy hívják a zsidó nép első királyát?

 

április 21.

magyar nyelvtan 6.o

A határozó igenév

 

 1. Újabb szófajt tanulunk, neve: HATÁROZÓ IGENÉV. Kérdése: Hogyan, de a végződései (képzői): - va, -ve, - ván, -vén. pld. MF 133/2: meggyógyulva, szépülve, állván, leesvén, olvasva, rendezgetvén, merülvén, fázván – a mondatalkotást az a) feladatban ügyesen oldjátok meg önállóan!

HF: Másold le a füzetbe a TK. 128/III. táblázatot és tanuld meg!

április 20.

59.óra

Odüsszeia – A küklópszok földjén (írd fel a füzetbe a címet!)

 

 1. Lúdas Matyi, a népi hős után egy ókori hőssel, Odüsszeusszal, Ithaka királyával és társaival kalandozunk hazafelé a görög-trójai háború után, akinek 10 évig tartó földközi- tengeri utazásáról Homérosz, ókori görög író írt Odüsszeia című eposzában (hősköltemény).

 

 1. Nyissátok meg az alábbi linket, kövessétek végig a hős király bolyongását!

https://prezi.com/stw2jatm3p8z/odusszeusz-utjanak-allomasai/

 

Segítség, jegyezd le a füzetbe: (1. kikón nép városa – rablás; 2. lótuszevők szigete – elkábultak a lótusztól 3. küklópszok 4. szelek szigete  5. emberevő óriások  6. Kirké istennő – disznóvá változtatta Odüsszeusz társait  7. alvilág  8. szirének –énekükkel elbűvölik majd megölik a férfiakat  9. Szkülla , Karübdisz (szörnyek)  10. Napisten  11. Kalüpszó nimfa  12. hazatérés Ithakába)

 

 1. Olvassátok el az olvasókönyv 224. oldalán részletesebben, mi történt a királlyal és társaival az egyszemű óriások, a küklópszok földjén!
 2. Oldd meg a MF. 99/2,4 ( figyelj a hosszú ó, rövid i-re!) !
 3. Ellenőrizd megoldásaid:

99/2: O,SZ,E, P – eposz b) Az Odüsszeia műfaja

99/4: ás, sár, órás, Sári, só, ásó, is, ró stb.

 

 
 

 


Statisztika

Online: 1
Összes: 143083
Hónap: 1913
Nap: 71