Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


7. osztály (2019/2020 tanév)

április 7. – magyar nyelvtan – A jellemzés 3.

Kedves Gyerekek! Ha tehetitek, nézzétek meg a szünetben a Szent Péter esernyője c. filmet! Figyeljétek meg, hogyan alakítják a színészek a szereplők jellemeit! Jó szórakozást, szép ünnepeket, jó pihenést kívánok!

https://www.youtube.com/watch?v=Zxv2T3D6IYo

április 6.

magyar irodalom – Szent Péter esernyője 5.

 1. Ismerkedjetek meg a regény utolsó részével, írjatok vázlatot róla a füzetbe!

 

A harmadik ördög – Az úton Glogova felé Gyuri azon töpreng, hogy kérje meg Veronka kezét, majd eltörik a hintó tengelye, Gyuri bemegy az erdőbe fát keresni a helyére. Egy üregből jajgatást hall, Vera bátyjáét, Bélyi Jánosét, aki beleesett. Gyuri kimenti, a pap hálából felajánl neki bármit, Gyuri okosan azt kéri, ami a hintóján van, azt szeretné megkapni: a húga kezét. A pap szívesen felajánlja, Veronka is örül. Gyuri meghívja gyámapját, Sztolarikot Glogovára a jegygyűrűkkel. Beszélgetésüket – várjon az esküvővel, hátha nincsenek bankjegyek Vera ernyője nyelében - Vera kihallgatja, csalódik. Mindenki az elkeseredett lány keresésére indul, aki eldobja a gyűrűjét, melyet később megtalálnak a kaszások. Amikor rátalálnak Verára, Gyuri megvígasztalja és meggyőzi szerelméről, ráadásul megtudta, hogy az esernyő régi fanyelét Adameczné elégette (talán a benne levő bankbetétekkel együtt), és szerelmet vall. Lagzit csapnak, de Gyuri az örökségéről sose tudott meg semmit.

 

 1. Olvassátok el a regény részletét az OK. 184. oldaláról!
 2. Oldjuk meg a munkafüzet feladatait: 106/2, 107/3,5, majd ellenőrizzétek:

106/2: a) … vágott egy darab fát. b)… jajveszékelést hallott.c) … ahol egy embert talált.d) … lovaihoz kötött egy kötelet.

107/3: A3, B2, C1107/5: Gregorics, Bábaszék, Adameczné (ha régi a munkafüzet, itt hibás, akkor írj be egy „k”-t), ügyvéd, Glogova, esernyő

 1. SZORGALMI:

https://learningapps.org/2351040

https://learningapps.org/4569119

 

április 3. – A jellemzés II.

 1. Az elmúlt órán egy személy jellemzését (Gregorics), ma egy csoportéról – a sokszor buta, sokszor ostoba, elmaradott bábaszékiekéről – nézünk példát. Olvassátok el a Szent Péter esernyője 4. részének tartalmát, jegyezzétek fel, amit fontosnak véltek:

 

A bábaszéki intelligencia – A vendégeinek vacsorát ad a polgármester. Gyuri és Vera egymásba szeretnek, Vera mesél a lepkegyűjteményéről neki.Vera úrias nevelője vicces a falusiak közt: csípős neki a paprikás, fél a dunyhától. Szliminszky, a nagyétkű, nagyivó erdész pohárköszöntője után után Gyuri meghallja, hogy a híres glogovai csodaesernyő Veronkánál van Glogován. Éjjel Gyurinak álmában megjelenik Szent Péter, hogy vegye feleségül a lányt, és övé lesz az ernyő. Reggel Gyuri csak azt meri elmesélni, hogy álmában megnősült, de hogy kivel, azt nem, majd elindulnak Glogovára.

 

 1. Olvasd el az irodalom könyvben lévő részletet a 182. oldalról!

 

 1. Oldjuk meg a MF.104/1,2 és 105/3a feladatokat!

 

 1. Ellenőrizzétek a megoldásaitokat!

104/1: H, H, I, I, H, H104/2: lepkefogás, Szliminszky, Münczné, Müncz Jónás105/3:a) Gyuri, vacsorán

SZORGALMI: 105/4,5 és 106/6

április 2.

Szent Péter esernyője (3.)

 1. Folytassuk a regény 3. részének megismerésével!

 

A nyomok – Wibra Gyuri híres ügyvéd lett, és szorgosan nyomoz apja öröksége, vagyona után: bankokban, levéltárban, ismerősöktől. Egy nap megtudja, hogy apja valószínűleg a piros esernyője nyelében tartotta a pénzutalványait, amit megvett tőle egy öreg zsidó, Müncz Jónást. Gyuri felkeresi Bábaszéken, de csak a feleségét találja, Müncznét, aki elmeséli neki, hogy a férje pár éve megbolondult és egy nap elindult „világgá” kezében egy piros ernyővel. Müncz fia mesélte, hogy úgy tudja, Glogován hagyta egy vihar idején egy csecsemő fölé rakta. Gyuri távozik tőlük, és az utcán talál egy értékes fülbevalót, beviszi a polgármesterhez, Mravucsánhoz, aki elmeséli, hogy a glogovai Bélyi Veronkáé az ékszer, aki a hintón utazva veszítette el, mert a lovai megbokrosodtak. Gyuri megpillantja a szép lányt, felajánlja, hogy hazaviszi a nevelőnővel, madame Kriszbayval együtt, de a polgármester meghívja őket éjszakára.

 

 1. Olvasd el az irodalomkönyvből is a 179. – 180. oldalán levő ismertetőt!
 2. Oldd meg a MF. 103. oldalán lévő feladatokat!
 3. Ellenőrizd a megoldásaidat:

103/1:a) kb. 15 év b) a vagyon

103/2: Münczné, Wibra Gyuri, Müncz fia, Bélyi Veronka

103/3: a) a lovai megbokrosodtakb) Gyuric) megcsúszott a sáros kövönd) besötétedett

 1. SZORGALMI: 104/4

Munkádat – a javítást is láthatóan – küldd el a megszokott módon kisötösért!

március 31.  

nyelvtan: A jellemzés 1.

 1. A mai óra anyagát a Szent Péter esernyője 2. része alapján fogjuk feldolgozni. A második részben – függetlenül az elsőtől – egy újabb szereplőt ismerünk meg, az ő jellemzésére figyelünk!
 2. Olvasd el a mű második részének tartalmát, jegyezd le az irodalomfüzetbe, amit fontosnak tartasz:

A Gregoricsok – Besztercebányán – az egykori kém - Gregorics Pál mindenkinek próbált jót tenni, de „tapintatlannak”, pazarlónak, pökhendinek, lustának nevezték az irigy városban mindenféle buta okok miatt: az apja halála után 9. hónapban született, vörös hajú és szeplős volt, drága szivart szívott és mindig magával vitt egy piros esernyőt stb. Volt 3 pénzsóvár, számító testvére, akik – várva a halálát - mindig megakadályozták, hogy megnősüljön, nehogy más örököljön. A szakácsnője, Wibra Anna szült neki fiút, Gyurit, aki az anyja nevét kapta, apja nem vállalta fel de mindenben támogatta. Gyurit ügyvédnek küldi Szegedre. Egy nap Pál megérzi halálát, táviratot küldet Gyurinak, egy üstöt befalaztat a ház falába, végrendeletet diktál. Meghal, de fia nem ér haza, mert anyja nem adta fel a táviratot. A hagyatéki tárgyaláson marakodnak a testvérek, mert nem hagyott rájuk semmit, ezért ketten meg akarják venni a házat, hallottak a befalazott üstről, hátha abban van a pénz. Kiderül, hogy Pál átverte őket, abban hulladék volt.

 

 1. Olvasd el az OK. 177-178. oldalán található részletet!
 2. Oldjuk meg a MF. 101/1,2,4,5, és a 102/6 feladatot!
 3. Ellenőrizd a fenti feladatok megoldását!

101/1: 9, gazdag; 101/2:a) kémb) vörös, szeplős, különc, zseni, furfangos, okos stb.;101/4: Wibra Anna; analfabéta, szegény, ostoba

101/5:a) féltette a testvéreitőlb) nem vette a nevére, apabácsikának szólíthatta stb.102/6: a)… az örökségét; b)… senki se tudott róla; c)… csak hulladék volt benne.

március 30.- Szent Péter esernyője (1.)

 

 1. Bevezetés (olvasd el!): A következő órákon Mikszáth kedvenc művével, a Szent Péter esernyője c. regénnyel ismerkedünk meg, mely 1895-ben jelent meg. A művet olaszra, angolra is lefordították, az akkori USA-elnök, Roosevelt kedvence lett, és nagy vágya volt találkozni az íróval, ami sikerült, és kedvenc írójának nevezte Mikszáthot. A történet a XIX. sz. második felében játszódik Felvidéken (ma Szlovákia): https://www.darabanth.com/hu/gyorsarveres/255/kategoriak~Festmeny_mutargy_papirregiseg_egyeb/Maps__600047/cca_1938_Az_ezereves_magyar_Felvidek_Bp_Pesti_Hirlap_Hatoldalan_kepekkel_a_felvideki_varosokrol_II1244579/

A regény öt részből áll: 1. A legenda; 2. A Gregoricsok; 3. A nyomok; 4. A bábaszéki intelligencia; 5.: A harmadik ördög

A mai órán az első rész tartalmával ismerkedünk meg.

 

 1. A legenda : Bélyi János, a 30 év körüli pap egy elmaradott, szegény, babonás faluba, Glogovára kerül. Egy nap Billegi úr szekéren elhozza neki a kétéves húgát, Veronkát, mert meghalt az anyjuk Halápon. A pap megijed a neveléstől, bemegy a templomba imádkozni, közben vihar támad, eszébe jut a gyermek, kifut érte, de csoda történt: valaki tett a csecsemő fölé egy piros esernyőt, így megmenekült a vihartól. A falubeliek közül valaki szerint Szent Péteré, más szerint a Szűzanyáé az ernyő, ezután csodás tárgyként kezelték, híre ment mindenfelé. A szegén pap meggazdagodik a csodatévő esernyőnek köszönhetően, ingyen dolgozó szakácsa is lesz: Adameczné. Az esernyőről a babonás emberek azt hitték, gyógyít, a holtat is feltámasztja, ezért minden pénzt megadtak érte.
 2. Jegyezd le a füzetedbe vázlatosan, amit fontosnak érzel a fent leírtakból!
 3. Oldjuk meg a munkafüzet 99/2,3, 4a és a 100/5 feladatot!
 4. Ellenőrizzétek le a helyes megoldást:

99/2: Billegi, Glogova, tesstvérbátyjához

99/3: a) 1873b) 2 és kb. 30

99/4a: 1,,3.,2.,2100/5: 3,2,4,5,1,6

SZORGALMI FELADAT: 100/6

Aki gyűjti a kisötösöket a nagyötöshöz ( 4 db), küldje el írásbeli munkáját messengeren!

 

 

március 27.

A felmérések értékelése, javítása

Kedves Gyerekek! A határozók című témazárót mindenki sikeresen megoldotta, beküldte. Egy db 5, hat db 4-es és 1 db 3-as lett. Ez nagyon jó eredmény, a dolgozat átlaga: 4,0. Gratulálok mindenkinek! A II. irodalmi dolgozatot is komolyan vették 5-en, a tartalomra és a helyesírásra is ketten 5-öst, hárman 4-est érdemeltek. Két tanuló – határidő után két nappal sem küldött be munkát, az övéket elégtelenre értékeltem.

Nyissuk meg újra a Határozók témazárót, és ellenőrizzük a helyes megoldásokat!

https://docs.google.com/forms/d/1wBmTufPYsKG-4hMtIQbbwm9zGtM4bvCR8_2hGSkZ-0c/edit

1: B, 2:B, 3:C, 4:A, 5:C, 6:B, 7:A, 8:A, 9:A, 10:A, 11:C, 12:B, 13:A,

14. Cirmos (hol? nyávog.    15. Cirmos (mikor?) nyávog.  16. Cirmos (kivel?) nyávog (miért? mi célból? – hibás az „…azért, hogy…” típusú válasz)  17. Cirmos (hogyan, milyen állapotban?) nyávog (miért? mi okból? mi miatt? – hibás az „…azért, mert… típusú válasz!)

18.: szépséggel, cm-rel, FT-tal    19.: Kodállyal, Móriczcal, Kossuthtal  20: sápadttá, frissé, erőssé

FIGYELEM! Nélhány tanuló (HK, HM, MR, MP, MA) még nem küldték el az alábbi szöveget a füzetükből lefényképezve, kijavítva, ezt szíveskedjenek pótolni március 31-ig! A hibás szöveg megtekinthető a www.lakocsaisi.eoldal.hu weboldalon is a 7. o. link alatt!

Leonin és Ödön a Dnyeper befagyot jegén korcsojáik segiccségével menekült az öket üldözö farkasok elöl. A fene vadak üvöltö kardalt bocsátotak utánnuk, de fel hatytak az üldözésel. Nem sokára feltünt elötük egy kozák örtanya, a jégre épitet fa kunyho, mej állomásul szolgált az álam postaszánjainak. A parton nagy örtűz éget, orrtekerő ilatal töltve el a környéket, s a tüzet gugolo emberek fogták körül.

Ödön töb ölnyire Leonin elöt korcsojázot, s egyenesen az őrök felé siklot. Azok torokszakadtukbol kiabáltak felé. Ödön azomban nem értete, hogy mit kiáltoznak. A következö percben eltünt a vizahalászok által vágot lékben. Az elszörnyedés vészjajdulása hangzot fel a parton állok közöt. csak Leonin nem jajveszékelt. Hirtelen megálitota magát korcsojája sarkaival. Gyorsan le rugta csizmáit a korcsojával együt a lábárol, és utána ugrot a jég alá tünt baráttyának.

 

március 26.

Mikszáth: A Balóthy-domínium

 1. ismétlő feladat:
 2.  

A megoldásokat jegyezzétek le a füzetbe, és küldjétek el messengeren!

 1. A mai órán egy karcolatot fogunk olvasni Mikszáthtól! Keressétek ki az OK. 171. oldalán, mit nevezünk karcolatnak? jegyezzétek le a füzetbe is!
 2. Ezek alapján oldjuk meg a munkafüzet: 98/4 feladatát!
 3. Értelmezzük a címet! A Balóthy egy család neve. gazdag nemesek voltak, akik elherdálták, eljátszották a vagyonukat, mint abban a korban sokan – azaz dzsentrik (=elszegényedett nemesek.) A domínium más szóval földbirtok. A mai olvasmányban arról olvasunk tehát, hogyan vesztegették el a Balóthyak a saját földbirtokukat! Olvassátok figyelmesen a művet a 169.o.!
 4. Ha végeztetek, oldjuk meg a MF. 98/2 feladatát, majd pipálással ellenőrizzétek!

(ellenőrzés: kártyák, paradicsom, királyok, arcvonások, Gábor, földbirtok, kastély, István)

március 24.

Ma - a témazáróhoz kapcsolódó – tollbamondással foglalkozunk. Feladat: Írd le a füzetbe helyesírási hibák nélkül az alábbi szöveget, majd lefotózva küldd el a megoldását messengeren!

Leonin és Ödön a Dnyeper befagyot jegén korcsojáik segiccségével menekült az öket üldözö farkasok elöl. A fene vadak üvöltö kardalt bocsátotak utánnuk, de fel hattak az üédözésel. nem sokára feltünt elötük egy kozák örtanya, a jégre épitet fa kunyho, mej állomásul szolgált az álam postaszánjainak. A parton nagy örtűz éget, orrtekerő ilatal töltve el a környéket, s a tüzet gugolo emberek fogták körül.

ödön töb ölnyire Leonin elöt korcsojázot, s egyenesen az őrök felé siklot. Azok torokszakadtukbol kiabáltak felé. Ödön azomban nem értete, hogy mit kiáltoznak. A következö percben eltünt a vizahalászok által vágot lékben. Az elszörnyedés vészjajdulása hangzot fel a parton állok közöt. csak Leonin nem jajveszékelt. Hirtelen megálitota magát korcsojája sarkaival. Gyorsan le rugta csizmáit a korcsojával egüt a lábárol, és utána ugrot a jég alá tünt baráttyának.

Kedves Gyerekek! A mai napon még kitöltheti  a témazárót, akinek eddig nem sikerült:

https://docs.google.com/forms/d/1wBmTufPYsKG-4hMtIQbbwm9zGtM4bvCR8_2hGSkZ-0c/edit

március 23.

Mikszáth Kálmán élete, A néhai bárány

Kedves gyerekek! A mai naptól a magyar irodalom másik nagy regényirójával, Mikszáth Kálmánnal ismerkedünk meg!

 1. Az alábbi prezire kattintva ismerjétek meg az író életét!

https://prezi.com/6lfiehir4y8i/mikszath-kalman/

 1. Teszteljétek tudásotokat: https://learningapps.org/3493504
 2. Olvassátok el az irodalomkönyv 161. oldalán található A néhai bárány című novellát!
 3. Oldjátok meg az alábbi feladatokat a munkafüzetben! 96/1,2
 4. Ha végeztetek, ellenőrizzétek:

96/1: regénynél, rövid, konfliktus, tetőpontig, váratlan, kevés

96/2: előkészítés – B, bonyodalom – C, a cselekmény kibontakozása – A, tetőpont – D, megoldás – E

 

március 20.

magyar nyelvtan

A mai napon egy záródolgozat feladatit kapjátok a határozók témakörből! Kattintsatok az alábbi linkre, írjátok be a neveteket a kijelölt helyre, majd legjobb tudásotok szerint töltsétek ki a feladatlapot! Ha végeztetek, nyomjatok a küldés gombra! A megoldásaitokat én látom csak, nem jelenik meg sehol máshol! Bármilyen technikai probléma esetén keressetek messengeren, telefonon! A kitöltött témazáró elküldésének határideje: március 24. Jó munkát!

https://docs.google.com/forms/d/1wBmTufPYsKG-4hMtIQbbwm9zGtM4bvCR8_2hGSkZ-0c/edit

március 19

magyar irodalom

A II. számú irodalmi dolgozat I. – elbeszélés jellemzéssel

 

Feladat: 1. Elevenítsd fel az elbeszélésről tanultakat az alábbi feladat alapján!

https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/magyar-nyelv-es-irodalom/magyar-nyelv/nyelvtan-6-osztaly/a-fogalmazas/a-fogalmazas-az-elbeszeles

2. Írj egy elbeszélést jellemzéssel MEGVÉDTEM A BARÁTOMAT címmel! (Választhatsz másik címet is, a lényeg az, hogy elbeszélés legyen leírással!) A feladatot kézírással készítsd el, majd - jól láthatóan - fényképezd le és küldd el március 23-ig a bunytam@gmail.com-ra vagy messengeren! Segítség: https://www.youtube.com/watch?v=ItKdgaOx3g4

Jó munkát!

március 17.

magyar nyelvtan

Határozók – gyakorlás

Ismételjétek át a határozókról tanultakat a Tk. 105. oldaláról!

Gyakorló feladat: https://learningapps.org/2835262

Pénteken témazáró dolgozatot írunk!

 

március 16.

magyar irodalom

7. osztály

A II. számú irodalmi dolgozat I. – elbeszélés jellemzéssel

 

Feladat: 1. Elevenítsd fel az elbeszélésről tanultakat az alábbi feladat alapján!

https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/magyar-nyelv-es-irodalom/magyar-nyelv/nyelvtan-6-osztaly/a-fogalmazas/a-fogalmazas-az-elbeszeles

2. Írj egy elbeszélést jellemzéssel MEGVÉDTEM A BARÁTOMAT címmel! (Választhatsz másik címet is, a lényeg az, hogy elbeszélés legyen leírással!) A feladatot kézírással készítsd el, majd - jól láthatóan - fényképezd le és küldd el március 23-ig a bunytam@gmail.com-ra vagy messengeren! Segítség: https://www.youtube.com/watch?v=ItKdgaOx3g4

Jó munkát!

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.
 

 


Statisztika

Online: 3
Összes: 143271
Hónap: 1975
Nap: 102