Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


8. osztály

20200529_082038.jpg

MÁJUS 26.

NYELVTAN

Év végi ismétlés: szókészlettan

Nézzétek meg az alábbi filmet:

https://www.youtube.com/watch?v=s7oXCO4NjvQ

SZORGALMI: Írjatok példákat a szóalkotási módokra!

IRODALOM

A mozgóképi és az írott sajtó szövegeinek rendszerezése, sajtóműfajok

 1. Oldd meg az alábbi szövegértés feladatlapot! A kitöltési lehetőség utolsó napja: május 28. Próbálkozhatsz vele többször is!

https://docs.google.com/forms/d/18ndndymANDXuU_IXwaZ-xgzWJPi2rQfyH5yTHtuQUDA/edit

 1. Olvasd el az OK. 220-228. oldalon lévő szöveget!

MÁJUS 25.

IRODALOM

A média nyelve, a médiaszövegek értelmezése

 

 1. Oldd meg az alábbi szövegértés feladatlapot! A kitöltési lehetőség utolsó napja: május 28. Próbálkozhatsz vele többször is!

https://docs.google.com/forms/d/18ndndymANDXuU_IXwaZ-xgzWJPi2rQfyH5yTHtuQUDA/edit

 1. Olvasd el az OK. 217-219. oldalon lévő szöveget!

MÁJUS 19.

NYELVTAN

Év végi ismétlés: az alanyi, tárgyas, jelzői alárendelő összetett mondat

https://www.youtube.com/watch?v=PFgxKlDcTrc

https://www.youtube.com/watch?v=I_rpI19ZLZU

Írj egy-egy példát mindegyikre a füzetbe!

IRODALOM

A média társadalmi szerepe, használata

Olvasd el az OK. 216. oldalán lévő szöveget, majd a füzetbe oldd meg az OK. 216/8c,d valamint a 216/7a,b és a  216/9b feladatokat!

MÁJUS 18.

irodalom

Olvasd el az OK. 180-184. oldalán lévő elbeszélést, majd indokold meg a füzetbe, miért ez a címe!

MÁJUS 12.

IRODALOM

SORSOK, ÉLETEK – Kertész: Sorstalanság

 

Nézd meg hétfőig az egyetlen magyar Nobel-díjas író, Kertész Imre regényéből 2005-ben készült filmet:

https://videa.hu/videok/film-animacio/sorstalansag-2005-hd-teljes-film-JMUq8CtbI5JMzPxf

 

Jegyezd le a füzetbe, milyen élményben volt részed, milyen gondolataid támadtak a mű megtekintése során, majd küldd el hétfőig a leírt, lefotozott munkád!

 

NYELVTAN

Év végi ismétlés: a mellérendelő összetett mondat és fajtái

https://www.youtube.com/watch?v=uE8_LCPPV0c

Írj egy-egy példát a mellérendelő összetett mondat mindegyik fajtájára, majd munkádat küldd el!

MÁJUS 11.

Témazáró:

https://docs.google.com/forms/d/1ykPRBxZT9uihGbh5R9R8Vtl24enNdUv_TNpK0tWm9EQ/edit

határidő: május 15.

MÁJUS 08.

NYELVTAN

A szókészlet rétegei napjainkban

 

 1. Olvasd el a TK.66-67. oldalán található szöveget!
 2. Oldd meg a MF. 52/2,4 feladatát!
 3. Ellenőrizd megoldásodat!

52/2: tantárgyak: ének, irodalom, rajz, fizika – tanár nevét írd be – a tantárgyhoz kapcsolódó fogalmak: ének: szimfónia, rondó, gordon; irodalom: alliteráció, epigramma, disztichon; rajz: grafika, portré, akvarell – a többi szó a fizikához tartozik

52/4: bürü: kis híd, kalamáris: tintatartó, grádics: lépcső, skandalum: botrány, irón: ceruza, langaléta: hórihorgas, gyepű: füves terület

 

MÁJUS 5.

NYELVTAN

Az információrobbanás hatása a nyelvünkre

 1. Olvasd el a TK. 68. oldalán lévő szöveget, majd válaszolj a füzetbe az alsó két kérdésre!

IRODALOM

Shakespeare: Romeo és Júlia (4.)

 1. Ismerkedj meg a dráma két záró felvonásának tartalmával!
 2.  

Júlia Lőrincnél találja Párist, aki az esküvőt intézi. A lány öngyilkos akar lenni. a barát tablettát ad neki, amitől halottnak fog tűnni, eltemetik a kriptába, de 40 óra múlva feléled és férje megszöktetheti. Júlia hazatér, bocsánatot kér apjától, színleli örömét az esküvőre. Éjjel Júlia megissza a főzetet, reggel „holtan” találják, és a Capulet ház gyászba borul.

Romeo nem kapta meg Lőrinc levelét, amiben megírta a színlelt öngyilkosságot, ezért azt hiszi, neje valóban meghalt, mérget vesz és elmegy Veronába, hogy Julia mellett meghaljon. Éjjel Páris rátalál a fiúra a kriptánál, sírrablónak hiszi, rátámad, és Páris meghal.Romeo kiissza a mérget. Lőrinc barát rátalál a két holttestre, közben Júlia feléled, s mikor látja, hogy férje halott, a tőrével szíven döfi magát. A két család a kriptánál találkozik: gyászukban megbékélnek.

 

 1. Olvasd el a mű részletét az OK. 163-164. oldalán!

Készülj fel a következő órai dolgozatra az elmúlt 6 óra anyagából!

 

 1. Filmajánló: https://www.youtube.com/watch?v=3XWg1dWwgDI

 

MÁJUS 04.

64. óra

Shakespeare: Romeo és Júlia (3.)

 

 1. Olvasd el a mű harmadik felvonásának tartalmát:

Tybalt gyávának nevezi Romeot a téren, Tybalt összecsap Mercutioval, aki ezt túléli, de mikor Rómeo csap össze Tybalttal, utóbbi meghal. Benvolio figyelmezteti, hogy meneküljön. Megjelenik a két család feje és a herceg, benvolio elmondja neki, hogy Tybalt kezdte, megszúrta Mercutiót, majd Romeo végzett vele. A herceg száműzi a fiút Veronából. Júliát a dajka vígasztalja, hogy felkeresi a férjét, éjszaka találkoznak az ifjú házasok Lőrinc barátnál. Páris újra megkéri Júlia kezét, az apa 3 nap múlva kitűzi az esküvőt, Júlia ellenkezik, a dajka vígasztalja, de előtte elkéretőzik gyónni Lőrinc baráthoz.

Olvasd el az OK.159-160. oldalán található részletet!

ÁPRILIS 28.

NYELVTAN

 

A magyar nyelv idegen és ismeretlen eredetű szavai

 

 1. Olvasd el a Tk. 63-64. oldalán található szöveget! Írj 3-3 példát:

ősi szavaink: _______________, török eredetű szavaink: ____________________, szláv eredetű szaaink: ____________________, latin eredetű: _________________________, német eredetű:_______________________

IRODALOM

Shakespeare: Romeo és Júlia (2.)

 

 1. Olvasd el, írd le a második felvonás tartalmát:

Romeo a bál után visszaszökik éjjel a kertbe, Julia az erkélyen állt, szerelmet vallanak egymásnak, nehéz szívvel elválnak. A fiú elmondja Lőrinc barátnak, hogy szerelmes az ellenséges családból Júliába. Romeo megüzeni Juliának a dajkával, hogy jöjjön Lőrinc paphoz másnap, aki összeadja őket titokban, így is történt.

 1. Olvasd el az olvasókönyv 154-157. oldalán a híres erkély-jelenet részletet a műből!

 

ÁPRILIS 27.

IRODALOM

62. óra

Shakespeare: Romeo és Júlia (1.)

 

 1. Olvasd el a mű előhangját (=prológus) az OK. 150.oldalról!
 2. Az első felvonás tartalmát olvasd el, jegyezd le a füzetbe:

Verona terén a két család szolgái összevesznek, Tybalt párbajra hívja Benvoliót, a város hercege tesz rendet. Montague kérdi, ki kezdte, a neje pedig, hogy mi baja Romeonak, aki elmondja barátjának, szerelmes Rozába. Benvolio elhívja az esti Capulet bálba. A bál előtt Capuletné elmondja Júliának (14 éves lesz), a bálban Páris gróf meg fogja kérni a kezét. Romeot felismerik a bálban álarcban, de nem zavarják el. Romeo és Julia a bálon egymásba szeretnek.
 

ÁPRILIS 24.

NYELVTAN

A magyar nyelv történeti korszakai, a magyar szókészlet eredete

 

 1. Nézd meg az alábbi prezit, írd le a füzetbe a korszakok nevét!

 https://prezi.com/rt9xhjbzohpa/a-magyar-nyelvtortenet-korszakai/

 1. Olvasd el a Tk. 62. oldalán lévő szöveget

április 21.

irodalom:

DRÁMA ÉS SZÍNHÁZ - A dráma jellemzői, a drámai művek építőkövei, Shakespeare színháza, a tragédia, drámai szerepkörök

 

 1. A mai órán megismerkedünk Shakespeare leghíresebb tragédiájának bevezető adataival, valamint a mű szereplőivel! Az alábbi vázlatot írjátok a füzetbe, tanulmányozzátok:

61. óra

  SHAKESPEARE: ROMEO ÉS JÚLIA

-kelt: 1591-95 között, 1597-ben jelent meg

- téma  eredete: Kr. u. 4. századi téma

- műfaja: tragédia

- helyszín: Verona (Itália); idő: 4 nap

- szereplők: CAPULET-CSALÁD: Capulet, Júlia apja, Capuletné, anya, Júlia, lányuk, Tybalt, Capuletné unokaöccse, dajka,, Öreg Capulet, Sámson,Gergely szolgák, Péter, inas

MONTAGUE - CSALÁD : Montague, családfő, Rómeó, Montague-né, Benvolio, Rómeó barátja, Ábrahám, Boldizsár szolgák

Az uralkodóház: EscalusVerona hercege, Páris, nemes, Júlia kérője, Mercutio, Rómeó barátja

Mások: Lőrinc barát, idős pap, János barát, Patikárius,  Apród

magyar nyelvtan 8.o.

NYELVTÖRTÉNET – A magyar nyelv eredete; Híres magyar nyelvrokonság kutatók

 

 1. Tanulmányozzátok a Tk. 58. oldalán lévő ábrát!
 2. Írjátok fel a füzetbe az óra címét, majd az alábbi mondatokat:

A magyar nyelv a finnugor nyelvcsaládba tartozik, annak is az ugor ágába. Legközelebbi nyelvrokonai a hanti és a manysi nyelvek, melyeket az Oroszországban élő osztják és vogul nép beszél.

      3.Olvassátok el a MF. 45/2 feladatát! Írjátok a füzetbe:

Híres nyelvrokonság-kutatók: Julianus barát (XIII.sz.), Sajnovics János (XVIII.sz.), Kőrösi Csoma Sándor (XVIII-XIX.sz.), Reguly Antal (XIX.sz.)

 1. Oldjátok meg a MF. 47/3 feladatát!
 2. Ellenőrizzétek megoldásotokat!

Julianus: 3,6,8Sajnovics: 2,4,9Kőrösi: 5,10Reguly: 1

április 20.

magyar irodalom

60. óra

A II. sz. irodalmi dolgozat – önéletrajz (2.)

 1. A témazáró javítása, értékelése – A Humor az irodalomban c. témazáró dolgozatot mindenki sikeresen megírta, a dolgozat átlaga: 3,0. Nyissátok meg az alábbi linket, és ellenőrizzétek válaszaitokat! 

1.A2.A3.B4.A5.D6 A7.A8.B9.B10.C11.A12.B13.C14.B15.C16.A17.B18.A19.B

https://docs.google.com/forms/d/19Vr-oJal64mNSPG3RsgIAJHk8kt3PysRk6fiD2Kigrw/edit

 

 1. A II. sz. irodalmi dolgozatot is mindenki sikeresen megírta, elküldte. Ennek eredménye: tartalom (irodalom):4,0; a helyesírás (nyelvtan): 4,3. Gratulálok!
 2. HF.: Írjátok le a füzetbe az alábbi vázlatot, tanuljátok meg:

 

A DRÁMA

 • műnem (színpadra szánt művek – párbeszédes művek, momológok, szerzői utasítások)
 • műfajai: tragédia (téma: értékpusztulás), komédia (vígjáték), tragikomédia ( a kettő ötvözete), monodráma (egyszereplős színmű) stb.
 • építőkövek: alaphelyzet, konfliktus, akció – dikció, drámai szerkezet, drámai nyelv, szerepkörök

forma szerint: verses vagy prózai

Shakespeare színháza:

 • neve: Globe (Londonban) XVI. sz. – külvárosban építették, kör alakú faépítmény tető nélkül, álló közönség – a gazdagok ültek a galériában; díszlet, függöny nélküli előadások délután, csak féfiak játszottak (nőket is), először némajáték később szöveges
 • tragédia: drámai műfaj, melyben értékpusztulás történik
 • drámai szerepkörök. hősszerelmes, naíva, szolgák, cselszövők (bajkeverő), segítő barát stb.

HF: Olvassátok el, mit kell tudnotok William Shakespeare-ről! (OK. 164.o.)

 
 

 


Statisztika

Online: 1
Összes: 129814
Hónap: 2025
Nap: 70